Понеділок, 27.05.2019, 02:24Вітаю ВасВикористовуються технології uCoz Гість

  У світі документів

 
Історія - це наука, що вивчає всілякі джерела про минуле для того, щоб встановити послідовність подій, історичний процес, об'єктивність описаних фактів і зробити висновки про причини подій. У цьому розділі зібрані посилання на матеріали-першоджерела.
Різні фотодокументи, тексти літописів, документів, свідоцтва очевидців. Саме працюючи з такими матеріалами можна "доторкнутися" до історії. Матеріали розділу корисні при написанні рефератів, підготовці до презентацій, виступу на уроках під час семінарів і диспутів.


Фотоматеріали

Посилання представлені нижче я взяла в живому журналі "Записки скучного человека" - тут представлений багатющий збірник фотоматеріалів XIX-XX століть, фото ілюстрацій книг виданих в XIX столітті. Матеріал дуже цікавий. Не знаю імені автора блогу, але дуже хочеться побажати йому всіляких благ за його працю і такий інтерес до історії

Тексти літописівЛітопис руський за Іпатським списком (ПСРЛ, Т. II, 1908) 
      ПовЂсть временныхъ лЂтъ 
      Кіевскій лЂтописный сводъ 
      Галицко-Волынскій лЂтописный сводъ       (розшифровка)       (за Остр. списком
Літопис руський за Іпатським списком (переклад Л. Махновця) 
      Повість минулих літ 
      Київський літопис 
      Галицько-Волинський літопис       (Див. також одним файлом
Повість врем’яних літ (переклад В. Яременка і текст) 
Галицько-Волинський літопис (переклад Т. Коструби) 
Новгородський перший літопис старшого і молодшого ізводів (ПСРЛ, Т. III, 1950) 
Лаврентіївський літопис (ПСРЛ, Т. I, 1926-28) 
      ПовЂсть времяньныхъ лЂтъ       (розшифровка тексту
      Суздальская лЂтопись 
Київський літопис першої чверті XVII ст. 
Львівський літопис і Острозький літописець (події 1498-1649 рр.) 
Хмільницький літопис (події 1636-1650 рр.) 
Густинський літопис (Фрагменти в перекладі з книжної української) 
Густинський монастирський літопис (події 1600-1640 рр.) 
Літопис Яна Бінвільського (до 1638 року) 
Літопис Крехівського монастиря (події 1494-1648 рр.) 
Записка Мужиловського (в лютому 1649 р.) 
Літописець Дворецьких (події 1340-1671 рр.) 
Феодосій Софонович. Хроніка з літописців стародавніх. (до 1673 року) 
Синопсис. Київ, 1674. (Переклад та примітки Ірини Жиленко) 
      Синопсіс (Фрагменти книжною мовою) 
Чернігівський літопис (події 1587-1750 рр.) 
Літопис Самовидця (події 1648-1702 рр.) 
Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки (до 1709 року) 
      Літопис Григорія Грабянки (Уривки) 
Самійло Величко. Літопис (події 1648-1700 рр.) 
      Літопис Самійла Величка (Уривки) 
Родинна хронічка Петра Кунащака (події 1663-1696 рр.) 
Гукливський літопис (події 1660-1821 рр.) 
Короткі літописці Кроковського та Ясинського (події до 1712 р.) 
Уривки з літопису Мгарського монастиря (події 1682-1775 рр.) 
Літопис Підгорецького монастиря 
Щоденник Якова Марковича (Фрагменти) 
Щоденник генерального хорунжого Миколи Ханенка (1719-1754 рр.) 
      Уривки із щоденника гетьманської канцелярії за 1722-23 рр. 
Щоденник Петра Даниловича Апостола (1725-1727 рр.) 
Короткий опис Малоросії (події 1340-1734 рр.). 
      редакція Короткого опису (1701-1730 рр.) 
Семен Мишецький. Історія про козаків запорозьких, як вони з давніх часів почалися, і звідки своє походження ведуть, і в якому стані тепер знаходяться. [варіант
Повість про те, що сталося на Україні, з тої пори, як вона Литвою завладена. 
Коротка історія про бунти Хмельницького... 
Степан Лукомський. Зібрання історичне. Записки Титловського. Щоденник Окольського. 
Короткий історичний опис про Малу Росію до 1765 року. 
Станіслав Зарульський. Опис про Малу Росію та Україну. 
Исторія Русовъ. Москва, 1846.       Історія Русів (переклад І.Драча) 
Південноруські літописи, відкриті і видані М. Білозерським. Київ, 1856 
Літописні замітки про події в Новоросії (1740-1806 рр.) 
Літописні замітки (1783-1811 рр.) 
Керестурська хроніка (події 1746-1895 рр.) 
Добірка літописів, видана Київською археографічною комісією. Київ, 1888. 
      Лизогубівський літопис (події 1506-1737 рр.) 
      Межигірський літопис 
      Щоденник походу проти козаків запорозьких 1625 (польською) 
      Літопис львівського каноніка Яна Юзефовича (латиною) 
      Добромильський літопис 
      Літопис львівського кармелітського монастиря (латиною) 
      Договір з військом запорозьким 1619 р. (польською) 

Литовсько-білоруські літописи та хроніки (ПСРЛ, Т. XXXII, 1975; Т.XXXV, 1980) 
      Хроніка Литовська й Жмойтська 
      Хроніка Биховця (польською транскр.) 
      Баркулабівський літопис 
      Літопис Панцирного й Аверки (польською) 
      Никифорівський літопис 
      Супрасльський літопис 
      Слуцький літопис 
      Віленський літопис 
      Літопис Археологічного товариства 
      Академічний літопис 
      Origo regis Jagyelo et Wytholdi Ducum Lithuanie 
      Волинський короткий літопис 
      Літопис Красинського 
      Літопис Рачинського 
      Ольшевський літопис (польською) 
      Рум’янцевський літопис 
      Євреїновський літопис 
      Могилевська хроніка Т.Р.Сурти й Ю.Трубницького (польською) 

      «Рукописные памятники Древней Руси» (літописи у графічному форматі) 
      Постниковський, Піскаревський, Московський та Бєльский літописці (ПСРЛ, Т.XXXIV, 1978). 
      Віршована хроніка, 1682 (переклад фрагмента, С.76-103).


Історія УкраїниМихайло Грушевський. Історія України-Руси в десяти томах 
Михайло Грушевський. Вибрані статті 
Френсіс Дворнік. Слов'яни в Європейській історії та цивілізації. Київ, 2000   мапи до книги 
Серафим Юшков. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. Київ, 1992 (за вид. Київ, 1939) 
Леонтій Войтович. Князівські династії Східної Європи (кінець IX - початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Львів, 2000 
Іван Крип’якевич. Галицько-Волинське князівство. Київ, 1984 
Гліб Івакін. Історичний розвиток Києва XIII — середини XVI ст. Київ, 1996 
Віталій Щербак. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст. Київ, 2000 
Володимир Голобуцький. Запорозьке козацтво. Київ, 1994 
Володимир Литвинов. Ренесансний гуманізм в Україні. Ідеї гуманізму епохи Відродження 
в українській філософії XV - початку XVII ст. Київ, 2000
 
Лариса Гвоздик-Пріцак. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. Київ, 1999 
Олександер Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Нью-Йорк - Київ - Львів - Париж - Торонто, 2001 
Теодор Мацьків. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейських джерелах 1687—1709. Київ - Полтава, 1995 
Зенон Когут. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760—1830. Київ, 1996 
Мирослав Попович. Нарис історії культури України. Київ, 1998 
Історія української культури. Том 1. Розділ 9. Київська Русь. Київ, 2001 
Історія української культури. Том 2. XIII — перша половина XVII ст. Київ, 2001 
Історія української культури. За редакцією І.Крип’якевича. (Львів, 1937) 
Українська культура. Лекції за редакцією Д.Антоновича. (Київ, 1993) 
Дм. Наливайко. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст. Київ, 1998 
Ігор Шевченко. Україна між Сходом і Заходом. Львів, 2001 
Іван Огієнко. Українська церква. Київ, 1993 (за вид. Прага, 1942) 
Володимир Антонович. Вибрані праці 
Українська державність у XX столітті. Київ, 1996 
Олена Дзюба, Ганна Павленко. Літопис найважливіших подій 
культурного життя в Україні (X — середина XVII ст.). Київ, 1998
 
Біобібліографічний словник (вибрані статті) 
Другий (Волинський) статут Великого князівства Литовського 1566 року 
Даніел Крман. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709) 
Гійом Левассер де Боплан. Опис України. Руан, 1660 
П’єр Шевальє. Історія війни козаків проти Польщі. Париж, 1663 
Михалон Литвин. Про звичаї татар, литовців та московитів 
Записка С. Мужиловського в лютому 1649 р. 
Жан-Бенуа Шерер. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців. Париж, 1788 
Петро Симоновський. Короткий опис про козацький малоросійський народ (1765) 
Олександр Рігельман. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі (1785) 
Василій Чернявський. Опис Запорозької Січі (1766) 
Домінік П’єр Де ля Фліз. Етнографічний опис селян Київської губернії (1854) 
В. Антонович. Прилуцький полковий асаул Михайло Мовчан та його Записна книга 
Г. Ф. Міллер. Історичні праці про Малоросію та малоросіян 
Конституція 1710 року та листування Пилипа Орлика латинською мовою 
Ів. Застирець. Мазепинці в Туреччині 
Грамоти великих князів литовських з 1390 до 1569 року 
Уривок із записок аноніма (1768 г.): страта Ґонти й приборкання «Коліївщини» 
Записки київського городянина Божка Балики про московську облогу 1612 року 
Автобіографічна «казка» Стефана Лукомського 
Назви нашої території і народу. З Енциклопедії Українознавства - I. 
А.І.Генсьорський. Термін «Русь» (та похідні) в Древній Русі і в період формування східнослов’янських народностей і націй 
А. М. Робінсон. «Руська земля» в «Слові о полку Ігоревім» (витяг з книги, 1980) 
Наталя Яковенко. Вибір імені versus вибір шляху: назви української території (2009) 
РОССИЯ — УКРАИНА: история взаимоотношений. Москва, 1997 (збірка статей) 
Література про «Список руських городів далеких та близьких» 
Норман Дейвіс. Європа. Історія. Київ, 2000. (Витяг з книги.) 
Робін Дж. Колінгвуд. Ідея історії. Київ, 1996 
Марк Блок. Феодальне суспільство. Київ, 2001 
Сергій Сегеда. Історична антропологія України. Київ, 2001. (Витяг з підручника.) 
І. І. Малишевський. Про церкву та ікону Богородиці під назвою «Пирогощі» 
Ярослав Книш. Фрагменти невідомого списку Іпатіївського літопису 
Феодосій Стеблій. Традиції княжої доби як чинник леґітимізації національно-політичних аспірації галицьких українців... 
Володимир Коваленко. Чернігів і Галич у XII-XIII ст. 
Федір Петрунь. Східня межа Великого князівства Литовського в 30-х рр. XV ст. 
Федір Петрунь. До питання про джерела «Большого Чертежа» 
Федір Петрунь. Степове Побужжя в господарськім та військовім укладі українського пограниччя 
Федір Петрунь. Московські переробки західноєвропейських мап. 
Томас Баранаускас. Новогрудок у XIII ст.: історія і міф 
Валентин Сєдов. Етногенез ранніх слов’ян 
В. З. Завитневич. Замок князя Семена Олельковича під Києвом 
Н. Д. Иванишев. О древних сельских общинах в Юго-Западной России. К., 1863 
Валерій Степанков. Формування української державницької ідеї 1648-1649 років 
П. Г. Лебединцев. „Розписний список“ м. Києва 1700 р. 
В. І. Щербина. Київські воєводи, губернатори та генерал-губернатори від 1654 до 1775 р. 
О. М. Лазаревський. Історичний нарис Батурина 
Р. Делімарський. Маґдебурзьке право у Києві, К., 1996 
Василь Микитась. Давньоукраїнські студенти і професори, К., 1994 
Валерія Нічик. Петро Могила в духовній історії України, К., 1997 
Енциклопедія українознавства 
Олександер Духнович (ЕУ-II)Августин Волошин (ЕУ-II)Закарпаття (ЕУ-II) 
Іван Крип’якевич. Український світогляд 
Іван Крип’якевич. Волинський повстанець (Данило Братковський) 
Іван Крип’якевич. Історія Русів 
Іван Крип’якевич. Михайло Грушевський. Життя і діяльність 
Іван Крип’якевич. «Відвічна вісь України» 
Борис Крупницький. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742): його життя і доля. Мюнхен, 1956 
Книги у форматі DjVu та pdf: 
Василь Лев. Український переклад хроніки Мартина Бєльського. Варшава, 1935 (djvu, 2M) 
Діаріуш гетьмана Пилипа Орлика. Варшава, 1936 (djvu, 2.2M) 
Костянтин Кислюк. Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції. Харків, 2008 (pdf, 1,2M) 
Маркевич Микола. Історія Малоросії. М., 1842-43 
Бантиш-Каменський Дмитро. Історія Малої Росії. М., 1822  
Використовуються технології uCoz